Industry program filmové a audiovizuální výchovy

Industry program na LFŠ 2022 (30.7.-03.8.2022)

Letní filmová škola a Národní filmové muzeum NaFilM spolu od roku 2018 pořádají mezinárodní Industry program filmové a audiovizuální výchovy. Zájemcům nabízejí možnost setkávat se s českými a zahraničními hosty a sdílet své projekty, přístupy a zkušenosti v oblasti filmové a audiovizuální výchovy – a to nejen v rámci diskuzních panelů, ale také během praktických ukázek, díky kterým si mohou představené postupy bezprostředně vyzkoušet. Odborníci se s účastníky každoročně dělí o prověřené tipy, jak inovativně přistupovat ke vzdělávání dětí a mládeže.
V letošním programu bude hlavní pozornost věnovaná počátkům kinematografie a metodám, jak prostřednictvím kreativních aktivit přiblížit dětem a mládeži zásadní proměnu filmového média. Navíc v tomto roce bude program rozšířen o workshopy, projekce, semináře a setkání, které budou probíhat v průběhu celé filmovky. Hosté se zaměří na vztah němého filmu a hudby nebo představí hravé způsoby poznávání raných filmů jejich sledováním, vlastní tvorbou i experimenty se střihem. Prostor bude věnovaný také rozvoji schopnosti vyprávět obrazem prostřednictvím jednoduchých optických vynálezů.
Do programu se letos zapojí mezinárodní program CinEd společně s hostem festivalu režisérkou Elizou Petkovovou a projekcemi svých filmů a v rámci diskuze a dílen představí také své vzdělávací přístupy k práci s projekcemi na školách. Dále je součástí Asociace filmové a audiovizuální výchovy, která přiblíží své kurzy filmové výchovy a realizuje seminář lektorských úvodů. Mezi hosty Industry programu bude z českých zástupců také Aeroškola, která na filmovce předvede nový workshop zaměřený na střih a práci s filmovou surovinou. Ze zahraničí přijedou svůj přístup ke vzdělávání a netradiční formáty aktivit pro děti i učitele představit britské organizace Mirror Mirror a Corridor, zástupci Francouzské Cinematéky a polského Národního centra pro filmovou kulturu.
Účast na Industry je bezplatná a je určena učitelům základních, středních a uměleckých škol, lektorům kroužků a dílen pro děti a mládež, kinařům, klubistům a dalším aktivním zájemcům o filmovou a audiovizuální výchovu. Díky tomu, že je Industry program otevřený také návštěvníkům festivalu, je možné nevšední formy filmových dílen testovat společně, a díky tomu sledovat okamžitý účinek na různé cílové skupiny.

Program

CinEd s Elizou Petkovovou – Diskuze k metodickým materiálům filmu Smutek / seminář pro učitele a všechny zájemce o FAV

Sobota 30.7 / 17:00-18:30
Klub kultury – Malý sál

Inspirativní přístupy k filmové a audiovizuální výchově – Diskuze

Neděle 31.7 / 10:00-12:00
Klub kultury – Malý sál

Workshop: Staň se promítačem

Neděle 31.7 / 13:00-15:00
Galerie slováckých vín

Workshop: Vytvoř si svůj filmový experiment

Neděle 31.7. / 15:30-17:30
Klub kultury – Salonek 3

Diskuze: Jak učit umění?

Neděle 31.7. / 18:00-19:30
Klub kultury – Salonek 3

Jak se učí o filmu učitelé? – Diskuze

Pondělí 1.8. / 10:00-12:00
Klub kultury – Malý sál

Workshop: Z počátků kinematografie (CinEd)

Pondělí 1.8. / 13:00-14:30
Klub kultury – Salonek 3

Diskuze Artcafé – Launch virtuální reality NaFilM & Muse.ar

Pondělí 1.8. / 14:00-15:30
Stan Českého rozhlasu

Workshop: Jak představit film školákům?

Pondělí 1.8. / 15:00-17:00
Klub kultury – Salonek 3

Laterna magika – živá performance

Pondělí 1.8. / 19:00-20:30
Galerie slováckých vín

Workshop: Film nejsou jen digitální data, přijďte si na něj sáhnout!

Úterý 2.8. / 12:00-14:30
Klub kultury – Salonek 3

Jak učit dějiny filmu na základních a středních školách?

Středa 3.8. / 16:00-17:30
Klub kultury – Salonek 3

Hosté

Annis Joslinová

Annis Joslinová je filmařka a spoluzakladatelka kulturní organizace Corridor, která propojuje umělce, lidi a místa prostřednictvím partcipativních audiovizuálních projektů. Posledním z takových projektů je výstava “Days of Wonder” (Hove Museum, Brighton), která aktivně zapojovala návštěvníky a představovala jim kouzlo rané kinematografie spojené s filmovými pionýry Brightonské školy. Annis ve své umělecké tvorbě využívá kresbu, animaci, fotografii, performance, různé video formáty, které zpracovává do filmových a audiovizuálních děl více než dvacet let.
www.corridorprojects.org.uk
www.annisjoslin.com

Claire Wearnová

Claire Wearnová je spoluzakladatelkou kulturní organizace Corridor, nezávislou kurátorkou a kreativní producentkou spolupracující s uměleckými organizacemi, umělci a festivaly. Corridor se snaží překonávat rozdíly mezi umělci a komunitami, posilovat nedostatečně zastoupené hlasy a hledat nové způsoby, jak se diváci mohou setkávat s uměleckými díly. Claire je také ředitelkou festivalu Photo Fringe, festivalu, který podporuje umělce pracující s fotografií a pohyblivým obrazem, aby experimentovali, sami se kurátorovali a rozvíjeli svou praxi.
www.corridorprojects.org.uk

Chloé Guerber-Cahuzacová

Chloé Guerber-Cahuzacová je filmařka a edukátorka ve Francouzské cinematéce v Paříži, kde se věnuje vzdělávání mládeže a dospělých od roku 2007. Vystudovala doktorát na filmových studiích a režírovala tři krátké a dva dokumentární filmy Another birth (2013) a In hostile territory (2019).
www.cinematheque.fr

Claire Cooková

Claire Cooková je umělecká producentka a facilitátorka projektů, které zarhnují současné umění, kinematografii a kulturní dědictví. V minulosti pracovala pro British Film Institute, The Barbican a několik menších galerií ve východním Londýně. V současné době přednáší na Goldsmiths, University of London a pracuje pro Royal Academy of Music v oblasti podpory budoucích studentů. Je zakladatelkou organizace Mirror Mirror, která spojuje její zájem o vědecké umění a experimenty, jež vedly ke zrodu kinematografie. V rámci Mirror Mirror vytvořila workshopy, participativní vzdělávací programy a performance mimo jiné například pro TATE, British Library nebo V&A Museum of Childhood.
www.mirrormirroreducation.co.uk

František Topinka

František Topinka dlouhodobě působí jako učitel Výtvarné výchovy a Multimediální tvorby. Od roku 2007 se věnuje vzdělávacímu projektu kina Aero s názvem Aeroškola, který pracuje s dětmi, dospělými, seniory a školami v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. O rozvoj edukačních programů se stará také ve Studiu Scala v Brně. Je vedoucím filmového tábora Aertěk, spoluorganizuje festival Malé Oči pro děti z mateřských a základních škol. Je členem Asociace filmové a audiovizuální výchovy.
www.aeroskola.cz

Theodora Pfeffermannová

Theodora Pfeffermannová je dlouholetá lektorka Aeroškoly, projektu zaměřeného na filmovou výchovu. V současné době je studentka Filmové vědy na FF UK. Je členkou Asociace filmové a audiovizuální výchovy.
www.aeroskola.cz

Jan Kolegar

Jan Kolegar je absolvent Katedry animované tvorby na FAMU. Patří mezi kmenové lektory Aeroškoly, vzdělávacího projektu v oblasti filmové a audiovizuální výchovy.
www.aeroskola.cz

Viktória Rampal Dzurenko

Viktória Rampal Dzurenko je doktorandka FAMU a autorka mnoha krátkých filmů – dokumentárních, experimentálních a dvou celovečerních hraných filmů. Vede mezinárodní filmové kurzy i workshopy a učí výtvarnou výchovu. Studovala učitelství výtvarné výchovy a estetiku, filmovou vědu a filmovou režii na FAMU a VŠMU. V současnosti pracuje jako lektorka filmové výchovy pro mezinárodní vzdělávací program CinEd a vede kurzy filmové tvorby, dějin filmu, dokumentárního a experimentálního filmu a filmového herectví v Aeroškole a Free Cinemě.
www.cined.cz

Ranjan Rampal

Ranjan Rampal je střihač, režisér, scenárista, dramaturg a kameraman hraných, experimentálních, poetických a dokumentárních filmů. Vystudoval filmový střih na FTII Pune v Indii a následně na FAMU v Praze. Jako střihač pracoval na více než 40 projektech, včetně celovečerních, televizních a mnoha dokumentárních filmů v různých jazycích. Jako pedagog se podílel na řadě filmových workshopech pro české a zahraniční studenty FAMU a má bakalářský diplom z Masmediální komunikace GGSIPU Delhi v Indii. Pracuje také jako lektor filmové výchovy v mezinárodním vzdělávacím programu CinEd a kurzů filmové tvorby, dějin filmu a dokumentárního, experimentálneho filmu a filmového herectví v Aeroškole a Free Cinemě.
www.cined.cz

Maciej Białoruski

Maciej Białoruski je filmový a divadelní režisér, sociolog a informatik. Studuje v posledním ročníku katedry režie na Filmové škole v Lodži, předtím absolvoval studia na Varšavské univerzitě, Polsko-Japonské akademii informačních technologií, Univerzitě v Utrechtu a Filmové školy Andrzeje Wajdy. Je autorem krátkých hraných filmů a dokumentů, za které získal ocenění na filmových festivalech. Ve spolupráci s Divadelním institutem Zbigniewa Raszewského se podílel na založení prvního polského streamovacího kanálu s divadelní tematikou. Jako člen režijního oddělení pracoval na představeních uváděných v Lodžském studiovém divadle a Národním divadle ve Varšavě. V současné době Maciej pracuje v Národním centru filmové kultury pro filmovou výchovu a je spoluautorem projektů zaměřených na film a vzdělávání.
nckf.pl

Jan Bujnowski

Jan Bujnowski je absolventem filmové režie na Filmové škole v Lodži. Studoval také žurnalistiku a dějiny umění na Varšavské univerzitě. Jeho krátké filmy „Time machine, „The Crossword“ a „The Olympian“ byly uvedeny na festivalech ve více než 30 zemích světa. V roce 2016 vedl „Warsaw Documentary Film Workshops“, v letech 2021 a 2022 byl lektorem dvou ročníků filmových vzdělávacích workshopů s názvem „History of Futurei“ v Národním centru filmové kultury pro filmové vzdělávání a v současné době je zaměstnán jako výzkumný a pedagogický asistent na Filmové škole v Lodži.
nckf.pl

My Street Films

Populární edukativní platforma My Street Films v roce 2023 oslaví 10 let svého působení v Čechách. Vlajkovou lodí platformy je půlroční workshop vedený osobnostmi českého dokumentu, pro který každoročně v rámci veřejné soutěže námětů na krátký dokumentární film vybírají 24 autorů, kteří svůj námět realizují ve filmové dílo. Projekt dále adresuje základní a střední školy s nabídkou praktických workshopů, a pro širokou veřejnost nabízí masterclassy s osobnostmi českého filmu, diskuse věnující se aktuálním společenským tématům, filmové přehlídky doprovázené diskusí či pop-up workshopy a letní projekce filmů vzniklých v dílnách My Street Films. V rámci Industry programu letos organizuje diskuzi Jak učit umění?.
mystreetfilms.cz

Pavel Bednařík

Pavel Bednařík působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize od roku 2007. V rámci své profesní kariéry působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a AČFK, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU nebo ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně. Zaměřuje se na vztah audiovizuálních děl a ideologie a využití filmu ve výchovně-vzdělávacím procesu. Spolupracuje s festivaly Jeden svět, Letní filmová škola nebo MFDF Jihlava. Od roku 2019 je předsedou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a projektovým manažerem projektu “Posílení oboru filmová a audiovizuální výchova v ČR”. V současnosti pracuje jako hlavní lektor a metodik společnosti Wikimedia CZ, externě spolupracuje s Národním pedagogickým institutem a NIPOS-ARTAMA.
www.filmvychova.cz

Jiří Hruška

Jiří Hruška je středoškolským pedagogem, vystudoval historii a český jazyk a literaturu na Ostravské univerzitě. Od roku 1993 vyučuje historii, filmovou, dramatickou a mediální výchovu na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. Vzdělávacím aktivitám se věnuje také ve své vzdělávací a kulturní agentuře Educa 24 agency. Jako dramaturg, manažer a koordinátor se věnuje pořádání a moderování konferencí a akcí souvisejících se vztahem moderních dějin, filmu a audiovize.
www.facebook.com/educa24

Adéla Mrázová

Adéla Mrázová je ředitelkou a jedním ze zakladatelů Národního filmového muzea NaFilM společně s Terezií Křížkovskou a Jakubem Jiřištěm. Od roku 2014 se věnuje kurátorství se zaměřením na vzdělávací účinek expozice na návštěvníka. Je lektorkou a spoluautorkou filmově-vzdělávacích programů pro školy, v rámci kterých muzeum NaFilM spolupracuje se stovkami škol po celé České republice. Věnuje se také mezinárodním projektům ThinkFilM, které propojují výstavní praxi a filmově-výchovné aktivity s výzkumnou činností. Od roku 2018 organizuje ve spolupráci s LFŠ Industry program filmové a audiovizuální výchovy.
nafilm.org

Terezie Křížkovská

Jedna ze zakladatelek projektu NaFilM: Národní filmové muzeum, kterému se společně s kolegy Adélou Mrázovou a Jakubem Jiřištěm od roku 2014 intenzivně věnuje. Je také kurátorkou výstav Na film! (2015-2018), spoluatorkou vzdělávacích filmových programů a koordinátorkou mezinárodních výzkumných projektů ThinkFilM, zaměřených na propojení filmové výchovy a výstavní praxe. Jako asistentka produkce se podílela na řadě filmových projektů, včetně celovečerních filmů Kovář z Podlesí (2013) nebo Pirko (2016).
nafilm.org

Kontakty

Adéla Mrázová

Koordinátorka Industry programu
+420 603 195 998
adela.mrazova@nafilm.org

Terezie Křížkovská

Koordinátorka Industry programu
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Registrace

muzeum@nafilm.org