Mecenáši

Proč mecenášství


Jsme pevně přesvědčeni o tom, že kultura je pro zdravé fungování společnosti naprosto nezbytná a její podpora a rozvíjení je nejen věcí státu, ale i každého z nás. Mecenášství už dávno není jen doménou bohatých podnikatelů a velkých korporací, ale může být i individuálním vyjádřením zájmu o stav naší kultury a společnosti obecně. Podporou oblíbeného festivalu či jiného kulturního podniku vyjadřujeme uznání jeho významu a pomáháme mu fungovat.

 

Mecenášství a Letní filmová škola


Letní filmová škola si všech svých návštěvníků nesmírně váží a připravuje filmový, odborný i doprovodný program s nejvyšší pečlivostí a odpovědností. Organizace filmového festivalu je ovšem záležitost nákladná a LFŠ se jako každý festival snaží kombinovat různé zdroje financování. Nejdůležitější je přitom podpora státu, bez níž by se žádné podobné akce organizovat vůbec nedaly, přidává se kraj, město, soukromé firmy a samozřejmě vy, naši návštěvníci.

Už před covidovou krizí se ovšem začaly rozevírat nůžky mezi neměnnou výší těchto finančních zdrojů a stále stoupajícími náklady, ať už jsou jimi ceny služeb jako ubytování, pronájmy prostor a techniky či náklady na pořizování filmových práv a kopií. Naše debaty, jak nedostatek zdrojů vyřešit při zachování kvality programu i organizace LFŠ, se zabývaly zvýšením cen akreditací, omezením rozsahu či zkrácením délky festivalu, ke kterému jsme nakonec bohužel byli nuceni přistoupit. V rámci těchto úvah nás také napadlo spočítat, kolik by akreditace na LFŠ stála, pokud bychom byli nuceni obejít se bez veřejné podpory.

Došli jsme k číslu 10 000 Kč. Ne že bychom něco podobného plánovali zavádět, šlo nám spíše o to, přiblížit návštěvníkům skutečnou cenu akce, jíž se účastní. A tak také vznikla myšlenka mecenášství, tedy způsobu, jak podpořit akci, kterou pravidelně navštěvujete a kterou máte rádi. Zájem, s nímž se mecenášství setkalo v letech 2020 a 2021, nás příjemně překvapil a rozhodli jsme se ho proto dále rozvíjet.

 

Jak se stát mecenášem?


Výrazně podpořit svůj oblíbený festival a stát se ctihodným členem naší filmovkové rodiny můžete zakoupením mecenášského balíčku, ve kterém od nás jako poděkování najdete kromě akreditace na celou Letní filmovou školu také další dárky, které vám zpříjemní a obohatí pobyt v Uherském Hradišti či přinesou další kulturní zážitky. Letos jsme pro vás připravili tři úrovně mecenášství. Jsou k dispozici po přihlášení na stránce Zboží v Moje LFŠ.

Po zakoupení mecenášského balíčku se vám automaticky ozve náš guest service a pomůže vám s ubytováním, vstupenkami a jakýmkoli dalším vaším přáním.

Mecenáš – 5 000 Kč

– akreditace na celou LFŠ
– zdarma vstupenka na jedno divadlo a jeden koncert dle výběru mecenáše
– setkání s organizátory LFŠ
– kopeček zmrzliny denně během LFŠ

Mecenáš – 10 000 Kč

– akreditace na celou LFŠ
– dvě rezervace na filmové projekce v sálech denně
– zdarma vstupenka na jedno divadlo a jeden koncert dle výběru mecenáše
– setkání s organizátory LFŠ
– třídenní vstupenka na festival Slunovrat 2023
– 2 kopečky zmrzliny denně během LFŠ

Mecenáš – 20 000 Kč

– akreditace na celou LFŠ
– tři rezervace na filmové projekce v sálech denně
– vstupenky na všechny koncerty a divadla v průběhu 48. LFŠ
– setkání s organizátory LFŠ
– třídenní vstupenka na festival Slunovrat 2023
– roční permanentka do HaDivadla v Brně
– 3 kopečky zmrzliny denně během LFŠ