Vizuální styl

Náhled plakátu k 48. letní filmové škole

Vizuální identita Letní filmové školy Uherské Hradiště pokračuje v cyklu na téma Film všemi smysly. 48. ročník představuje jako čtvrtý smysl hmat a uvádí jej motto Dotýkám se filmu. Již pošesté je autorkou vizuálu Markéta Steinert.

„Ruka (lat. manus) je od trupu nejvzdálenější oddíl horní končetiny lidského těla, který umožňuje interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty. Základním projevem ruky je schopnost úchopu umožněná díky palci protistojnému oproti ostatním prstům. Použijte prsty zmáčkněte play a dotkněte se filmu.”

Markéta Steinert, autorka vizuálního stylu LFŠ